AGIR Iași

Parteneri AGIR Iași

Universitatea din Craiova

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași – UTI

Prin reforma învăţământului din anul 1948 se înfiinţează Institutul Politehnic "Gh. Asachi" din Iaşi, care funcţionează până în anul 1993 când, în cadrul reformei învăţământului superior din România, Institutul Politehnic "Gh. Asachi" din Iaşi devine, la 17 Mai 1993, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi. Ca urmare a unor reforme de ordin intern, în prezent Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi are în componenţa sa unsprezece facultăţi: Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Facultatea de Construcţii şi Instalaţii, Facultatea de Arhitectură, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Facultatea de Electrotehnică, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului, Facultatea de Mecanică, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor şi Facultatea de Textile - Pielărie şi Management Industrial. Ziua Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” se serbează la 15 noiembrie