AGIR Iași

Activitați AGIR Iași

Activitate permanenta 2024PROFESONIȘTI ÎN TEXTILE

PROFESONIȘTI ÎN TEXTILE


Iași DIMA, Corp Tex 1, Sala SMARTER


Responsabili: Prof.dr.ing. Mirela Blaga

Colaboratori: TUIASI PROFESONIȘTI ÎN TEXTILE este o manifestare despre pasiune și provocări în crearea unui brand de succes în general, și în particular, în cel al produselor de marochinărie.

mai 2024 2024Concursul de ”Grafică Inginerească cu Autodesk INVENTOR”, etapa locală

Concursul de ”Grafică Inginerească cu Autodesk INVENTOR”, etapa locală


Iași Fac. Construcții de Mașini și Management Industrial, Sala 2S6-7, TUIASI


Responsabili: S.L.dr.ing. Mariana Ciorap

Colaboratori: TUIASI Concursul „Concursul de Grafică Inginerească cu Autodesk INVENTOR”este un concurs adresat studenţiilor din cadrul Fac. CMMI capabili de performanţe în a arăta îndemânarea în transpunerea tehnologică a modelelor 3D, cu ajutorul softului Autodesk INVENTOR.

mai 2024 2024Conferința ”UTILITATEA INUTILULUI”

Conferința ”UTILITATEA INUTILULUI”


Iași Fac. Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” Amf. CH-III, TUIASI.


Responsabili: Prof. dr. ing. Neculai SEGHEDIN

Colaboratori: TUIASI UNAI CSTSC Conferințele din ciclul ”STIMULAREA CREATIVITĂȚII – despre artă, energie și informație”este o manifestare dedicată explorării lumii în care trăim astăzi și a ceea ce însemnă conceptul extins de Creativitate. Prelegerile SC sunt realizate de către profesioniști din domenii variate - Inginerie, Matematică, Medicină, Arte Vizuale, Teatru, Muzică, Filosofie, etc.

octombrie 2024 2024Concursul Național de ”Grafică Inginerească cu Autodesk INVENTOR”, ed. III

Concursul Național de ”Grafică Inginerească cu Autodesk INVENTOR”, ed. III


Braila, Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila


Responsabili: Dr.ing. Mariana Ciorap, CMMI Iasi Dr.ing. Adrian Goanță, FIA Braila

Colaboratori: TUIASI FIAB Concursul „Concursul de Grafică Inginerească cu Autodesk INVENTOR”este un concurs național, adresat studenţiilor capabili de performanţeîn a arăta îndemânarea în transpunerea tehnologică a modelelor 3D, cu ajutorul softului Autodesk INVENTOR.

aprilie 2024 2024Concursul CREATIVITATE MECANICĂ „Dumitru Mangeron”

Concursul CREATIVITATE MECANICĂ „Dumitru Mangeron”


Iași Fac. Fac. Construcții de Mașini și Management Industrial


Responsabili:

Colaboratori: TUIASI, Fac. CMMI Concursul CREATIVITATE MECANICĂ „Dumitru Mangeron” este un concurs care dorește să transmită mai departe entuziasmul, inventivitatea și dragostea față de studiul disciplinelor din domeniul mecanicii.

mai 2024 2024Concursul de matematică ”Adolf Haimovici”

Concursul de matematică ”Adolf Haimovici”


Iași Fac. Fac. Construcții de Mașini și Management Industrial


Responsabili:

Colaboratori: TUASI ISJ Iași Fac. CMMI Concursul de matematică ”Adolf Haimovici” este un concurs național de matematică care se adresează elevilor claselor IX-XII de la filiera tehnologică, toate profilurile și de la filierateoretică, profil real, specializarea științe ale naturii, calificați în urma desfășurării etapei
Județene.

6-8 iunie 2024 2024EUROINVENT 2024  Expoziția Europeană a Creativității și Inovării

EUROINVENT 2024 Expoziția Europeană a Creativității și Inovării


Iași Palatul Culturii – Spațiul expozițional Complexul Muzeal Național Moldova


Responsabili: Dr.ing. Andrei Victor Sandu, coordonator eveniment

Colaboratori: FIR EDI TUIASI UAIC EUROINVENT 2024 - Expoziția Europeană de Creativitate și Inovație este o manifestare de tradiție care reunește inventatori, cercetători, oameni de știință de pe mai multe continente, care prezintă la Iași rezultatele activității de cercetare științifică, inovare și transfer tehnologic.

6-7 iunie2024 2024ICIR EUROINVENT 2024  Conferința Internațională a Inovării și Cercetării

ICIR EUROINVENT 2024 Conferința Internațională a Inovării și Cercetării


Iași Palatul Culturii – Sala Voievozilor Complexul Muzeal Național Moldova


Responsabili: Dr.ing. Petrică Vizureanu, moderator eveniment

Colaboratori: FIR TUIASI - ARHEOINVEST CEGeoGTech - UniMAP MyRIS PCUT UMT Conferința se desfășoară în cadrul EUROINVENT 2024, reunind cercetători, ingineri și oameni de știință care prezintă rezultate ale cercetărilor în domeniul științei și ingineriei materialelor.

3-5 Iulie 2024 2024INVENTICA 2024 ExpoziţiaInternaţională de Invenţii Inventica 2024, ediția a XXVIII

INVENTICA 2024 ExpoziţiaInternaţională de Invenţii Inventica 2024, ediția a XXVIII


Aula Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, Sala Pașilor Pierduți, sala Bibliotecii Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, Blvd. Carol I, nr.11A.


Responsabili: Dr. ing. Neculai-Eugen SEGHEDIN

Colaboratori: TUIASI, Primăria Iași Institutul Național de Inventică, din cadrul Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași, organizează ExpoziţiaInternaţională de Invenţii „Inventica 2024” , unde sunt prezentate invenţii brevetate şi în curs de brevetare, precum și rezultate ale proiectelor/ contractelor de cercetare de către participanţi din țară și străinătate.

4 Iulie 2024 2024INVENTICA 2024 Conferința Internaţională de Invenţii Inventica. Science of Creativity 2024, ediția a XXVIII

INVENTICA 2024 Conferința Internaţională de Invenţii Inventica. Science of Creativity 2024, ediția a XXVIII


Aula Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, Sala Pașilor Pierduți, sala Bibliotecii Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, Blvd. Carol I, nr.11A.


Responsabili: Dr. ing. Neculai-Eugen SEGHEDIN

Colaboratori: TUIASI, Primăria Iași Conferința internațională INVENTICA 2024. Science of Creativity este un spațiu de interacțiune intelectuală a inventatorilor și inventologilor, cu privire la teoria creației tehnice sau a modului în care se utilizează în practică tehnici și metodele de creație logico-combinatorică sau intuitivă în activitatea de creație în general, Cu sprijinul Sciendo, anul trecut au fost încheiate acținile de indexare a lucrărilor conferinței în baze de date internaționale, care acum sunt disponibile în fluxul internațional de publicații.

nov. 2024 2024Ediția a XVI-a a Simpozionului de Istoria Învățământuluiși ȘtiințelorTehnice, 2024

Ediția a XVI-a a Simpozionului de Istoria Învățământuluiși ȘtiințelorTehnice, 2024


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Sala Cristea Niculescu-Otin, Blvd. Prof. Dr. Doc. D. Mangeron nr. 67.


Responsabili: Dr. ing. Neculai-Eugen SEGHEDIN

Colaboratori: TUIASI, Academia Română, ASTR, AOSR Ediția din 2024 se va desfășura în cadrul Zilelor Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași.

nov. 2024 2024Zilele Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași

Zilele Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași


Aula Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, Sala Pașilor Pierduți, sala Bibliotecii Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, Blvd. Carol I, nr.11A.


Responsabili: Dr. ing. Neculai-Eugen SEGHEDIN

Colaboratori: TUIASI Evenimentul cuprinde o serie de manifestări științifice, precum și un eveniment de omagiere a profesorilorseniori, de acordare a titlurilor de profesoremerit, de membru de onoare a comunității academice etc.

mai 2024, oct. 2024 2024Conferințele AGIR

Conferințele AGIR


Aula Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, Blvd. Carol I, nr.11A.


Responsabili: Dr. ing. Neculai-Eugen SEGHEDIN

Colaboratori: TUIASI Conferințelevor fi susținute de membri AGIR, care vor prezenta diverse aspecte de interes din activitatea individuala sau a colectivelor din care fac parte, precum și diverse teme de actualitate pentru comunitatea inginerilor.